nyhet1_okt15

26 Aug Kontoren glöder i city

Di rapporterar att ökande efterfrågan pressar upp kontorshyrorna till rekordnivåer i Stockholms innerstad. I en intervju med bland annat Vasakronans vd Fredrik Wirdenius framgår att det är troligt att avtal på över 6.000 kronor per kvadratmeter kommer att skrivas redan under hösten.

I flera medier rapporteras det just nu om ett rejält tryck på kontorshyrorna i Stockholms city. Det handlar framför allt om det område som brukar kallas CBD, Central Business District där bland annat Sthlm HUB ligger.

Det är den goda sysselsättningstillväxt i samtliga storstadsregioner som driver efterfrågan, och dessutom finns det en rörlighet bland företagen. Det finns ett efterfrågetryck i city som får kontorshyrorna att stiga, samtidigt som marknaden i flera närförorter har dragits med.

I själva verket har intresset från företagen för att flytta från city till närförorter, något som tidigare beskrevs som en trend i Stockholm, mattats av.

Det är för goda tider, vilket gör att finansbolag och andra högförädlande tjänsteföretag inte vågar flytta eftersom risken att förlora personal är för stor just nu. När företag hyr dyrare kontor i city passar de dessutom på att effektivisera och skapa flexibla lokaler, vilket gör att antalet kvadratmeter per arbetsplats minskar.

Läs hela artikeln genom att klicka här.